Projekt

Teema: Puhveti menüü
Eesmärk: Mitmekesistada puhveti menüüd vastavalt õpilaste soovidele
Valim: Pärnu Vanalinna PK 3-9 klass
Ajakava: 30. okt -  projekti ja valimi fikseerimine
                 13. nov - küsitlus valmis;
                 30. nov- küsitluse läbiviimine;
                 11. dets - projekti kokkuvõte, analüüs ja ettepanekud.

Küsitlus: vajuta siia

 Analüüs
Teenuse Vormid vastuste diagramm. Küsimuse pealkiri: Mitmendas klassis te õpite?. Vastuste arv: 50 vastust.

Minu projekti valimis oli Pärnu Vanalinna Põhikooli 3-9 klass.
Aga vastuseid sain ainult kaheksandast ja seitsmendast klassist.
Minu käsitluses osalenud õpilased olid 20% ulatuses kaheksanda klassi õpilased
ja 80% ulatuses 7 klassi õpilased.

Teenuse Vormid vastuste diagramm. Küsimuse pealkiri: Kas puhveti menüü on teile probleemiks?. Vastuste arv: 50 vastust.Minu projekti eesmärgiks oli mitmekesistada puhveti menüüd.
Minu küsitluses osalenud õpilastest üle poole vastasid, et puhveti menüü on neile probleemiks (58%).
Teenuse Vormid vastuste diagramm. Küsimuse pealkiri: Kuidas hindate puhveti menüüd?. Vastuste arv: 50 vastust.
Minu küsitluses osalenud õpilased hindasid puhveti menüüd viie palli süsteemis.
Enamus küsitluses osalenud õpilasi hindasid puhveti menüüd kolmevääriliseks. Keegi ei andnud puhvetile hinnet 5.

Teenuse Vormid vastuste diagramm. Küsimuse pealkiri: Millist puhveti menüü osa tuleks mitmekesistada?. Vastuste arv: 50 vastust.
Minu küsitluses osalenud õpilased vastasid, et kõige enam vajab täiendust jookide valik, samuti leiti, et saiakeste, pirukate ja snäkkide valikut tuleks ka mitmekesistada.

Teenuse Vormid vastuste diagramm. Küsimuse pealkiri: Kas puhveti menüü on teie meelest tervislik?. Vastuste arv: 50 vastust.
Enamus minu küsitluses osalenud õpilasi hindasid puhveti menüü tervislikust 5 palli süsteemis kolmevääriliseks.

Teenuse Vormid vastuste diagramm. Küsimuse pealkiri: Kuidas võiks puhveti menüüd teie arvates tervislikumaks muuta?. Vastuste arv: 50 vastust.
Minu küsitluses osalenutest enamus vastas, et puhveti menüüd võiks muuta tervislikumaks sinna puuvilju ja juurvilju lisades, ka valmis toorsalateid peeti heaks ideeks.

Teenuse Vormid vastuste diagramm. Küsimuse pealkiri: Kas olete rahul puhveti lahtioleku aegadega?. Vastuste arv: 50 vastust.
Minu küsitluses osalenud õpilastest enamus oli rahul puhveti lahtioleku aegadega.

Teenuse Vormid vastuste diagramm. Küsimuse pealkiri: Millistel vahetundidel peaks puhvet avatud olema?. Vastuste arv: 50 vastust.
Minu küsitluses osalenud õpilastest enamus vastas, et puhvet peaks olema lahti neljandal ja viiendal vahetunnil.

Kokkuvõte: Küsitlus näitas, et õpilased ei ole puhveti menüüga rahul ja soovivad seda mitmkesistada. Kõige enam vajaks täiendust puhvetis jookide valik. Õpilased ei pea ka puhveti menüüd piisavalt tervislikuks, ning pakkusid välja, et puhvetisse võiks lisada puuvilju ja juurvilju. Samas olid enamus õpilasi rahul puhveti lahtioleku aegadega.

2 kommentaari:

  1. Blogi administraator eemaldas selle kommentaari.

    VastaKustuta
  2. Kõik väga hästi, lisa veel ettepanekud: kellele ja mis tuleks teha.

    VastaKustuta